Visie en identiteit

Op openbare basisschool De Griffioen is iedereen welkom. De Griffioen is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht de godsdienstige gezindheid, politieke overtuiging of afkomst. Wij respecteren de diverse levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke visies. Onderwerpen worden in de lessen van verschillende kanten belicht. Op deze manier willen wij de kinderen een goede voorbereiding op de huidige samenleving geven.

Op De Griffioen staan wij voor goed onderwijs. Onderwijs dat past in deze tijd en kinderen voorbereidt op het voortgezet onderwijs en op hun toekomst. Onderwijs dat kinderen helpt de wereld beter te leren begrijpen.

Wij bieden de kinderen een veilige, vertrouwde en sfeervolle omgeving. Een omgeving waar kinderen leren leren, leren werken en leren spelen, zowel zelfstandig als in teamverband. Een omgeving waar aandacht is voor het omgaan met elkaar. Een omgeving waar aandacht is voor leren denken, leren samenwerken en het oplossen van problemen

Het pedagogisch klimaat hangt nauw samen met onze visie op kinderen en hun ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een omgeving, waar zij zich veilig en geborgen voelen. Dit houdt in dat wij hen op een positieve manier benaderen.

We zien dit als basis van ons doen en laten in de school. Belangrijk is o.a.: het zelfvertrouwen van de leerlingen, ze te leren zelf verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig te werken, maar ook de onderlinge hulp van kinderen te bevorderen.