Praktische informatie (openingstijden school, schoolvakanties)

De Griffioen staat aan het Rudyard Kipling Erf 123, midden in de wijk Stadspolders.
De Griffioen is een onderdeel van het complex Stadspolders. In onze school hebben we een peuterspeelzaal ‘t Kaboutererfje en buitenschoolse opvang GRO-UP.
Het gebouw wordt gedeeld met basisschool Oranje Nassau, SDK, Gemiva en Auris.
Om de school heen zijn schoolpleinen, twee sportzalen, groenstroken, een Johan Cruijff-court en fietspaden. Op De Griffioen zitten ± 260 leerlingen. Al jaren is er een stabiel leerlingenaantal te zien. Verhuizingen en overige uitstroom zorgen voor wijziging in van het aantal leerlingen in de diverse groepen.

De schooltijden De groepen 1 tot en met 8 gaan elke ochtend van 8.30 tot 12.00 uur en de middagen van 13.15 tot 15.15 uur naar school. Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. Alle leerlingen zijn op woensdag om 12.00 uur uit. De deuren gaan tien minuten voor schooltijd open. Op De Griffioen bieden wij de kinderen de mogelijkheid aan om over te blijven. (12-13 uur) De prijs van het overblijven bedraagt € 2,50 per keer.

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie:           22 okt t/m 30 okt

Kerstvakantie:             24 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie:      25 febr t/m 5 mrt

Goede vrijdag + Pasen: 7 april t/m 10 april

Meivakantie:                22 april t/m 7 mei

Hemelvaart:                 18 mei t/m 21 mei

Pinksteren:                   27 mei t/m 29 mei

Zomervakantie:             8 juli t/m 20 aug

Vrije dagen (studiedagen)
dinsdag 30 mei
vrijdag 16 juni
maandag 19 juni
vrijdag 7 juli

Vrije middagen (alle leerlingen om 12.00 uur uit)
vrijdagmiddag 23 december
vrijdagmiddag 24 februari
vrijdagmiddag 21 april
donderdagmiddag 6 juli